Đặc điểm lâm sàng các bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Bài viết Đặc điểm lâm sàng các bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 và một số yếu tố liên quan trình bày nhận xét đặc điểm lâm sàng các bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não điều trị tại Khoa Y học cổ truyền/Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 và một số yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát liên quan. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CÁC BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA Y HỌC CÔ TRUYỀN BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Nguyễn Đức Minh1 Nguyễn Vinh Quốc2 Nguyễn Văn Nhường3 TÓM TẮT grade III-IV according to Rankin the average Barthel score was the average Orgogozo score 58 Mục tiêu Nhận xét đặc điểm lâm sàng các bệnh was . The high risk factors associated nhân đột quỵ nhồi máu não điều trị tại Khoa Y học cổ with ischemic stroke are hypertension dyslipidemia truyền Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 và một số yếu diabetes addicted to alcohol addicted to smoking. tố nguy cơ có thể kiểm soát liên quan. Đối tượng và Conclusion it is necessary to receive early treatment phương pháp 60 bệnh nhân được chẩn đoán đột and combine some of methods to minimize disability quỵ nhồi máu não không phân biệt tuổi giới tính tình and improve the patient s quality of life. nguyện tham gia nghiên cứu. Đánh giá đặc điểm Keywords ischemic stroke risk factors chung đánh giá chức năng hoạt động bằng mức độ liệt theo Rankin thang điểm Barthel và thang điểm I. ĐẶT VẤN ĐỀ Orgogozo nhận xét một số yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát liên quan. Kết quả tuổi mắc bệnh trung Đột quỵ não là một trong những nguyên nhân bình là 64 10 11 15 nam giới mắc bệnh chiếm tỷ lệ hàng đầu gây tử vong và tàn tật ở các quốc gia cao 70 . Bệnh ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống và trên thế giới trong đó đột quỵ nhồi máu não sinh hoạt của người bệnh 93 33 liệt độ III-IV theo ĐQNMN chiếm đa số với tỷ lệ 80 đến 85 phân độ Rankin điểm Barthel trung bình 56 29 bệnh có xu hướng gia tăng ở các nước có thu 9 07 điểm Orgogozo trung bình 53 87 12 42. Các yếu tố nguy cơ cao có liên quan tới đột quỵ nhồi máu nhập thấp và trung bình 1 2 3 . Tại Việt não là tăng huyết áp rối loạn lipid máu đái tháo Nam dự báo đến năm 2030 số mắc đột quỵ não đường nghiện rượu nghiện thuốc lá. Kết luận cần sẽ tăng 1 85 lần so với năm 2010 1 3 . Các di điều trị sớm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    54    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.