Đánh giá kiến thức về 5S của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ, năm 2021

Bài viết Đánh giá kiến thức về 5S của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ, năm 2021 được nghiên cứu nhằm đánh giá về kiến thức 5S của nhân viên y tế Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và một số yếu tố liên quan. | vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ban hành kèm theo Quyết định số 5013 QĐ-BYT ngày 01 12 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế NXB Y Việc nghiên cứu các sản phẩm thuốc từ học Hà Nội 20-28. nguồn dược liệu thiên nhiên dễ tìm kiếm nhằm 2. Nguyễn Mai Hồng 2016 . Cập nhật điều trị phục vụ chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng đang bệnh gút Hội thảo chuyên đề Cập nhật chẩn là một hướng đi đúng đắn và thiết thực. Lục đoán điều trị bệnh gút và các yếu tố nguy cơ . Hội Y học Hà Nội Hội thấp khớp học Hà Nội 49-66. nhất tán là bài thuốc cổ phương được bào chế 3. 周慎 何清湖 2004 . 滑石. 止痛本草 từ các dược liệu sẵn có trong nước bước đầu 中医古籍出版社 北京 505-507. nhận thấy có hiệu quả giảm đau hạ axit uric máu. 4. 段福津 1995 . 六一散. 方剂学 Cần tiếp tục nghiên cứu để có đánh giá khách 上海科学技术出版社 上海 92. 5. 魏根红 2011 . quan toàn diện về hiệu quả hạ axit uric máu của 五苓散合六一散加味治疗急性痛风性关节炎86例. bài thuốc góp phần làm phong phú các sản phẩm 光明中医 26 7 1381-1382. điều trị gút và tăng axit uric máu đáp ứng nhu 6. Nguyễn Thu Trang Nguyễn Thị Ngọc Lan cầu điều trị của người bệnh. Đồng thời góp phần 2007 . Hiệu quả điều trị bệnh gút bằng Natri bicacbonat. Tạp chí Nghiên cứu y học 105. nâng cao vị thế và vai trò của Y học cổ truyền 7. Bộ Y tế 2017 . Hoạt thạch. Dược điển Việt Nam trong điều trị và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. V tập 2 NXB Y học Hà Nội 1193. 8. Bộ Y tế - Cục Y tế dự phòng và Môi trường 2009 . TÀI LIỆU THAM KHẢO QCVN 01 2009 BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 1. Bộ Y tế 2020 . Gout Thống phong . Hướng về chất lượng nước ăn uống ban hành theo Thông dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo Y học cổ tư số 04 2009 TT - BYT ngày 17 6 2009. truyền kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại. ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 Nguyễn Văn Nguyên1 Lã Ngọc Quang2 Nguyễn Văn Tập3 Nguyễn Quỳnh Trúc4 TÓM TẮT lọc 49 8 . Nhóm tuổi có mối liên quan đến kiến thức áp dụng về 5S. Kiến thức đúng về 5S cao nhất ở 31 5S .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    176    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.