Nghiên cứu nồng độ Testosterone huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 nam giới tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh lý rối loạn chuyển hóa mạn tính phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Sự gia tăng các biến chứng do ĐTĐ gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, một trong số đó là giảm nồng độ Testosteron gây rối loạn khả năng tình dục và toàn thân. Bài viết nghiên cứu nồng độ Testosterone huyết thanh ở bệnh nhân nam mắc đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. | Taïp chí Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng Soá 50 - Naêm 2021 NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 NAM GIỚI TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Trần Văn Lưu Lương Quỳnh Hoa Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI ABSTRACT cũng như ở Việt gia tăng các biến Objective To investigate testosterone chứng do ĐTĐ gây ảnh hưởng rất lớn đến chất levels and describe some factors related to lượng cuộc sống của người bệnh một trong số testosterone levels in male patients with type 2 đó là giảm nồng độ Testosteron gâyrối loạn diabetes who examined and treated at the khả năng tình dục và toàn thân. Hiện nay vai National Hospital of Endocrinology. trò của Testosterone ngày càng được làm sáng Methodology A cross-sectional study was tỏ hơn không chỉ tác dụng trên cơ quan sinh conducted on 173 type 2 diabetes patients who dục mà Testosteron còn có tác dụng lên hệ came for examination and treatment at the thần kinh tâm thần nội tiết cơ quan tạo máu National Hospital of Endocrinology from hệ cơ xương và được xem như một yếu tố January 2016 to November 2020. Results The nguy cơ bệnh tim mạch 1 . Các bằng chứng mean total testosterone concentration was đã cho thấy có sự suy giảm một cách đáng kể nmol L. The mean free nồng độ testosterone dẫn đến suy sinh dục ở testosterone concentration was nam giới ĐTĐ so với nam giới không bị ĐTĐ nmol L The percentage of patients with total ở mọi lứa có nhiều nghiên cứu được testosterone decline was The thực hiện tại Việt Nam để tìm hiểu về tình percentage of patients with free testosterone hình rối loạn cương ở bệnh nhân ĐTĐ 2 decline was . The concentration of free nhưng chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá về testosterone in the hypertensive group was tình trạng testosterone đặc biệt Testosterone tự nmol l in the non-hypertensive do trên đối tượng này. Vì thế chúng tôi làm đề group was nmol l p . The tài Nghiên cứu nồng độ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.