Nghiên cứu khả năng lây nhiễm của vi bào tử trùng enterocytozoon hepatopanaei trên tôm thẻ chân trắng (Litopennaeus vannamei)

Bài viết Nghiên cứu khả năng lây nhiễm của vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopanaei trên tôm thẻ chân trắng (Litopennaeus vannamei) được trình bày nhằm xác định khả năng lây nhiễm của vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopanaei (EHP) trên tôm thẻ chân trắng. | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 02 135 2022 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM CỦA VI BÀO TỬ TRÙNG Enterocytozoon hepatopanaei TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopennaeus vannamei Trương Minh Út1 Lê Minh Khôi2 Nguyễn Trọng Nghĩa3 Từ anh Dung 2 TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng lây nhiễm của vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopanaei EHP trên tôm thẻ chân trắng. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp RT-PCR cho thấy EHP có khả năng lây nhiễm trong điều kiện nuôi nhốt chung giữa tôm bệnh và tôm khỏe. EHP trong nguồn nước có mật độ 2 105 bào tử lít và trong thức ăn có 2 105 bào tử gram thức ăn sau 14 ngày thí nghiệm. Tôm thí nghiệm nhiễm EHP biểu hiện một số dấu hiệu bệnh lý đặc trưng như tôm bỏ ăn mềm vỏ còi cọc gan tụy tôm teo dai ruột rỗng ít thức ăn hoặc ruột ngắt quãng phân tôm bị xoắn lò xo xuất hiện bọt khí có chứa dịch màu vàng nhạt đến vàng nâu và nâu đỏ. Phân tích mô bệnh học các mẫu tôm gây nhiễm EHP cho thấy ống gan tuỵ mất cấu trúc hình sao giảm số lượng tế bào B R tế bào biểu mô bong tróc rơi vào lòng ống và các tế bào máu tập trung xung quanh các ống gan tụy đồng thời phát hiện cấu trúc plasmodium và các bào tử EHP trưởng thành trong tế bào chất tế bào biểu mô. Từ khóa Tôm thẻ chân trắng Enterocytozoon hepatopenaei lây nhiễm I. ĐẶT VẤN ĐỀ ra môi trường theo đường phân sau đó tồn tại trong nguồn nước bùn và lây nhiễm cho các cá Enterocytozoon hepatopenaei EHP là vi bào thể khác trong ao. Khả năng lây nhiễm của EHP tử trùng microsporidian kí sinh nội bào bắt buộc đã được xác định trong một số nghiên cứu tại Ấn thuộc họ Enterocytozoonidae được mô tả và phát Độ Mỹ ái Lan với kết quả xác nhận về khả hiện lần đầu tiên tại ái Lan sau đó bùng phát năng lây truyền bệnh của EHP từ việc nuôi nhốt trên tôm sú Penaeus monodon tôm thẻ chân chung nuôi trong nguồn nước nhiễm EHP ăn trắng Litopenaeus vannamei nuôi trên nhiều nước nhau Kesavan Karthikeyan and Raja Sudhakaran châu Á và châu Mỹ Latin. Ở nước ta EHP được tìm 2018 . Ở Việt Nam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    125    2    30-11-2023
8    45    2    30-11-2023
104    51    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.