Giáo án môn Sinh học lớp 10 sách Cánh diều: Bài 5

Giáo án môn Sinh học lớp 10 sách Cánh diều: Bài 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được một số nguyên tố hóa học chính: nguyên tố đại lượng (C,H,O,N,S,P, .), nguyên tố vi lượng (Fe, Zn, Cu, .) và vai trò của chúng trong tế bào; nêu được vai trò quan trọng của nguyên tố carbon trong tế bào; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Ngày soạn Ngày dạy CHỦ ĐỀ 4 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO BÀI 5 CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Sau bài học này HS sẽ - Nêu được một số nguyên tố hóa học chính nguyên tố đại lượng C H O N S P . nguyên tố vi lượng Fe Zn Cu . và vai trò của chúng trong tế bào. - Nêu được vai trò quan trọng của nguyên tố carbon trong tế bào. - Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử nước quy định tính chất vật lí hóa học và sinh học của nước từ đó quy định vai trò sinh học của nước trong tế bào. 2. Về năng lực - Năng lực sinh học Nhận thức sinh học Liệt kê được một số nguyên tố hoá học chính có trong tế bào C H O N S P . Nếu được vai trò quan trọng của nguyên tố carbon trong tế bào cấu trúc nguyên tử C có thể liên kết với chính nó và nhiều nhóm chức khác nhau . Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử nước quy định tính chất vật lí hoá học và sinh học của nước từ đó quy định vai trò sinh học của nước trong tế bào. Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học Vận dụng tính chất của nước giải thích được cơ sở của việc kết hợp tưới nước khi bón phân. - Năng lực chung Giao tiếp và hợp tác Biết chủ động trong giao tiếp tự tin khi phát biểu ý kiến của bản thân về vai trò của nước và các nguyên tố khoáng. 3. Phẩm chất Chăm chỉ Tích cực tìm tòi các nội dung về nước và các nguyên tố khoáng để hoàn thành nội dung thảo luận nhóm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với giáo viên - SGK SGV SBT Sinh học Giáo án. - Tranh phóng to các hình trong SGK . - Video về cấu tạo phân tử nước nếu có . - Phiếu học tập số 1 Các nguyên tố hóa học trong tế bào - Phiếu học tập số 2 Vai trò của nước trong tế bào - Máy tính máy chiếu. 2. Đối với học sinh - SGK SBT Sinh học 10 - Các dụng cụ học tập cần thiết theo yêu cầu của GV. - Biên bản thảo luận nhóm. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a. Mục tiêu Tạo hứng thú cho người học liên hệ kiến thức đã học với kiến thức mới. b. Nội dung GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi và trả lời câu hỏi trong SGK tr. 25 Quan sát hình hãy cho

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.