Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Chân trời sáng tạo: Bài 17

Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Chân trời sáng tạo: Bài 17 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được hydrogen halide, tính chất vật lí của các hydrogen halide, nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HCl tới HI dựa vào tương tác van der Waals; giải thích sự bất thường về nhiệt độ sôi của HF so với các HX khác; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Tuần Tiết Lớp dạy BÀI 18 HYDROGEN HALIDE VÀ MỘT SỐ PHẢN ỨNG CỦA ION HALIDE Thời gian thực hiện tiết phút I. MỤC TIÊU 1. Năng lực . Năng lực hóa học . Nhận thức hóa học Hydrogen halide tính chất vật lí của các hydrogen halide nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HCl tới HI dựa vào tương tác van der Waals. Giải thích sự bất thường về nhiệt độ sôi của HF so với các HX khác. Tính acid của các hydrohalic acid xu hướng biến đổi tính acid của dãy hydrohalic acid. Trình bày được tính khử của các ion halide Cl Br I thông qua phản ứng với chất oxi hóa là sunfuric acid. . Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoa h ́ ọc Thực hiện được thí nghiệm phân biệt các ion F Cl Br I bằng cách cho dung dịch silver nitrate vào dung dịch muối của chúng. Nêu được ứng dụng của một số hydrogen halide vai trò của acid HCl trong quá trình tiêu hóa của dạ dày trong việc khắc chữ lên thủy tinh sử dụng AgI trong quá trình tạo mưa nhân tạo . Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học Quan sát thí nghiệm rút ra được kết luận về tính chất của ion halide. Vấn dụng kiến thức đã học giải thích một số hiện tượng đời sống giải và làm được các bài tập về hydrogen halide hydrohalic acid ion halide. . Năng lực chung Năng lực tự học Năng lực hợp tác Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề Năng lực giao tiếp 2. Phẩm chất Cần cù siêng năng chịu khó trung thực trách nhiệm II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Hóa chất Các dung dịch NaF NaCl NaBr NaI và AgNO3 có nồng độ 0 1M. Dụng cụ ống nghiệm ống hút giá đỡ Bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm hydrogen halide ion halide Phiếu học tập xem phụ lục SGK Bảng kiểm xem phụ lục . III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 1 Phương pháp dạy học Phương pháp dạy học nhóm dạy học nêu vấn đề. 2 Các kĩ thuật dạy học Hỏi đáp tích cực. Thí nghiệm trực quan. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động 1 Mở đầu a Mục tiêu Từ phần mở đầu khắc hoa văn lên thủy tinh và tạo tình huống có vấn đề là ion halide có vai trò gì trong việc khắc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
454    55    3    09-12-2023
124    375    15    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.