Giáo án môn Toán lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Chương 8: Bài 3

Giáo án môn Toán lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Chương 8: Bài 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết công thức khai triển nhị thức Newton (a+b)^n; sử dụng công thức (a+b)^n khai triển các nhị thức Newton với số mũ thấp (n≤ 5); . Mời các bạn cùng tham khảo! | Trường Họ và tên giáo viên Tổ Toán TÊN BÀI DẠY NHỊ THỨC NEWTON Môn học Hoạt động giáo dục . lớp Thời gian thực hiện 1 tiết I. Mục tiêu 1. Về kiến thức - Nhận biết công thức khai triển nhị thức Newton . - Sử dụng công thức khai triển các nhị thức Newton với số mũ thấp 5 2. Về năng lực - Năng lực tư duy và lập luận toán học Học sinh rèn luyện các tư duy so sánh phân tích tương tự khái quát hóa trong quá trình khám phá nhị thức Newton. - Năng lực giao tiếp toán học Học sinh sử dụng thuật ngữ nhị thức Newton khai triển số hạng biểu thức kí hiệu để biểu đạt trao đổi các ý tưởng thông tin một cách rõ ràng và chính xác. - Năng lực sử dụng công cụ phương tiện toán học Sử dụng máy tính cầm tay tính toán các công thức tổ hợp trong quá trình khám phá giải toán liên quan đến công thức nhị thức Newton. 3. Về phẩm chất - Có ý thức học tập ý thức tìm tòi khám phá và sáng tạo có ý thức làm việc nhóm tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. - Tích cực xây dựng bài có trách nhiệm chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của giáo viên. II. Thiết bị dạy học và học liệu 1. Đối với Giáo viên SGK Tài liệu giảng dạy giáo án đồ dùng dạy học phiếu học tập. 2. Đối với Học sinh SGK SBT vở ghi giấy nháp đồ dùng học tập bút thước máy tính cầm tay bảng nhóm bút viết bảng nhóm. III. Tiến trình dạy học 1. Hoạt động 1 Mở đầu a Mục tiêu Từ công thức quen thuộc kích thích học sinh suy nghĩ phát triển công thức mở rộng. b Nội dung GV đặt câu hỏi. CH1 Nhắc lại hằng đẳng thức CH2 Vậy với số tự nhiên thì công thức khai triển biểu thức sẽ như thế nào c Sản phẩm - - Tạo sự tò mò hứng thú cho học sinh để tìm câu trả lời được đặt ra. d Tổ chức thực hiện 2 - GV đặt vấn đề để học sinh suy nghĩ tìm câu trả lời. - Học sinh suy nghĩ nhanh và tìm câu trả lời. - GV ghi nhận kết quả và dẫn dắt vào bài học. 2. Hoạt động 2 Hình thành kiến thức mới a Mục tiêu Viết được công thức nhị thức Newton với n 4 và n 5. b Nội dung - Trả lời câu hỏi ở mục HĐKP trong SGK trang 33. Ví dụ 1 Sử dụng công thức nhị thức .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    99    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.