Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 13

Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm liên kết hydrogen. để giải thích sự xuất hiện liên kết hydrogen (với nguyên tố có độ âm điện lớn: N, O, F); nêu được vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước; nêu được khái niệm về tương tác Van Der Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI 13 LIÊN KẾT HYDROGEN VÀ TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS I. MỤC TIÊU thức Trình bày được khái niệm liên kết hydrogen. để giải thích sự xuất hiện liên kết hydrogen với nguyên tố có độ âm điện lớn N O F . Van der Waals Nêu được vai trò ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước. Nêu được khái niệm về tương tác van der Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi của các chất. 2. Năng lực Năng lực chung Năng lực tự chủ và tự học Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK. Năng lực giao tiếp và hợp tác Làm việc nhóm tìm hiểu về liên kết hydrogen và tương tác Van der waals. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Giải thích được Vì sao các chất có nhiệt độ sôi khác nhau So sánh được tính chất vật lí giữa các phân tử dựa vào liên kết hydrogen a tương tác tương tác Van der waals. Năng lực hóa học a. Nhận thức hóa học Học sinh đạt được các yêu cầu sau Trình bày được khái niệm liên kết hydrogen. van der Waals để giải thích sự xuất hiện liên kết hydrogen với nguyên tố có độ âm điện lớn N O F . Nêu được vai trò ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước. Nêu được khái niệm về tương tác van der Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi của các chất. b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động Thảo luận quan sát mô hình phân tử hình ảnh thể hiện liên kết giữa các phân tử bảng giá trị nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của một số phân tử. c. Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải thích được tạo sao nước đá nhẹ hơn nước lỏng và tạo sao con nhện lại chạy được trên mặt nước. 3. Phẩm chất Chăm chỉ tự tìm tòi thông tin trong SGK về liên kết hydrogen và tương tác van der Waals. Học sinh có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm hoàn thành các nội dung được giao. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Tranh ảnh và các video liên quan đến ảnh hưởng của liên kết hydrogen và tương tác van der Waals đến nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi của một số chất trong thực tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
192    114    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.