Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 18

Giáo án môn Hóa học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 18 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm phản ứng tỏa nhiệt, thu nhiệt, điều kiện chuẩn, nhiệt tạo thành và biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng; nhận biết được một số phản ứng tỏa nhiệt, thu nhiệt trong thực tế dựa vào sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh phản ứng; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI 18 ÔN TẬP CHƯƠNG 5 I. Mục tiêu 1. Kiến thức Củng cố kiến thức về chương 5 Năng lượng hóa học Trình bày được khái niệm phản ứng toả nhiệt thu nhiệt điều kiện chuẩn nhiệt tạo thành và biến thiên enthalpy nhiệt phản ứng của phản ứng. Nhận biết được một số phản ứng tỏa nhiệt thu nhiệt trong thực tế dựa vào sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh phản ứng. Vận dụng các kiến thức đã học để tính được biến thiên enthal py chuẩn của một số phản ứng theo năng lượng liên kết nhiệt tạo thành. 2. Năng lực . Năng lực chung Năng lực tự chủ và tự học Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK và các kiến thức hóa học về phản ứng tỏa nhiệt phản ứng thu nhiệt nhiệt tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng. Năng lực giao tiếp và hợp tác Làm việc nhóm để tìm hiểu về các khái niệm liên quan đến năng lượng hóa học cũng như tính biến thiên enthalpy của phản ứng. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến phản ứng thu nhiệt và phản ứng tỏa nhiệt. . Năng lực hóa học a. Nhận thức hoá học phát triển được kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành các câu hỏi bài tập tính biến thiên enthalpy chuẩn của một số phản ứng theo năng lượng liên kết nhiệt tạo thành. c. Vận dụng kiến thức về phản ứng hóa học và enthalpy để giải thích được một số hiện tượng thực tế tại sao nên dùng quạt để thổi vào bếp than củi để đun nấu nhanh hơn tại sao cần vôi sống thì phải nung đá vôi 3. Phẩm chất. Chăm chỉ tự tìm tòi thông tin về các phản ứng thu nhiệt tỏa nhiệt trong thực tế. Học sinh có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm hoàn thành các nội dung được giao II. Thiết bị dạy học và học liệu Phiếu bài tập số 1 số 2 số 3 hình ảnh học liệu .cần đính kèm link III. Tiến trình dạy học 1. Hoạt động 1 Khởi động a Mục tiêu Huy động các kiến thức đã được học của HS tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới. Tìm hiểu kiến thức thông qua việc làm ví dụ. Rèn năng lực hợp tác và năng lực sử dụng ngôn ngữ Diễn đạt trình bày ý kiến nhận định của bản thân.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.