Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 20

Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh khám phá được quá trình lớn lên và sinh sản của tế bào; trình bày được quá trình lớn lên và quá trình sinh sản (phân chia) dựa trên hình ảnh; nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản (phân chia) tế bào; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI 20 SỰ LỚN LÊN VÀ SINH SẢN CỦA TB Môn học KHTN - Lớp 6 Thời gian thực hiện 1 tiết I. Mục tiêu 1. Kiến thức Sau khi học xong bài học này học sinh sẽ khám phá được quá trình lớn lên và sinh sản của TB bao gồm - Trình bày được quá trình lớn lên và quá trình sinh sản phân chia dựa trên hình ảnh. - Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản phân chia TB. 2. Năng lực . Năng lực chung Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển mộ số năng lực của học sinh như sau - Năng lực tự chủ và tự học tự tìm kiếm thông tin đọc sách giáo khoa quan sát hình ảnh đoạn video để mô tả được sự lớn lên và phân chia của TB hoàn thành các nhiệm vụ của giáo viên. - Năng lực giao tiếp và hợp tác thảo luận nhóm xác định được sự thay đổi lớn lên của TB non kết quả của việc phân chia sinh sản liên tục của TB. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Giải quyết vấn đề trong thực tiễn liên quan đến sự lớn lên và phân chia TB Hiện tượng mọc lại đuôi ở thằn lằn Các vết thương lõm sau một thời gian thì đầy lại. . Năng lực khoa học tự nhiên sinh học Nhận thức sinh học - Trình bày được các bước cơ bản trong sự sinh sản phân chia của TB. Kết quả của sự phân chia đó. - Xác định được nhờ đâu TB có thể lớn lên tăng trưởng về kích thước khối lượng. - Thực hiện được bài tính toán đơn giản về số lượng TB sau một số lần sinh sản phân chia liên tiếp Tìm hiểu thế giới sống - Đưa ra nhận định phán đoán về vấn đề mở được đưa ra ở phần đặt vấn đề Từ 1 TB có thể tạo ra một cơ thể mới hay không Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học - Giải thích được nguyên nhân bên trong giúp cơ thể tăng trưởng về khối lượng kích thước Hiện tượng mọc lại đuôi ở thằn lằn Các vết thương lõm sau một thời gian thì đầy lại 3. Phẩm chất Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh - Chăm học chịu khó đọc SGK và các tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân để giải quyết các vấn đề trong các phiếu về lớn lên và sinh sản của TB - Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm chủ động thực hiện các nhiệm vụ tìm hiểu sự

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    362    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.