Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 27

Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 27 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu cách dữ liệu được truyền qua tham số vào hàm; biết cách thiết lập các tham số của hàm; hiểu được cách truyền giá trị thông qua đối số hàm; biết viết chương trình có sử dụng chương trình con; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI 27 THAM SỐ CỦA HÀM Môn học Tin Học Lớp 10 Thời gian thực hiện 2 tiết I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách thiết lập các tham số của hàm. Hiểu được cách truyền giá trị thông qua đối số hàm. - Biết viết chương trình có sử dụng chương trình con . 2. Kỹ năng - Năng lực tự chủ và tự học - Năng lực giao tiếp và hợp tác - Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề 3. Phẩm chất Nghiêm túc tập trung tích cực chủ động. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Sgk Sbt giáo án. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG MỞ ĐẦU - Mục tiêu Tạo hứng thú học tập cho học sinh - Nội dung Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi - Sản phẩm Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra - Tổ chức thực hiện GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài HS trả lời câu hỏi 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1 Tìm hiểu tham số và đối số của hàm - Mục Tiêu Hiểu cách dữ liệu được truyền qua tham số vào hàm - Nội dung HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV - Sản phẩm Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức - Tổ chức thực hiện Hoạt động của giáo viên và Sản phẩm dự kiến học sinh 1. THAM SỐ VÀ ĐỐI SỐ CỦA HÀM Bước 1 Chuyển giao Ví dụ. Cách truyền dữ liệu qua tham số nhiệm vụ 1 gt gt gt def f a b c Hàm f có 3 tham số a b c GV Nêu đặt câu hỏi 2 return a b c Quan sát ví dụ sau tìm hiểu 3 gt gt gt f 1 2 3 Hàm f được gọi với ba giá trị cụ cách dữ liệu được truyền qua thể tham số vào hàm. Thảo luận 4 6 để giải thích kết quả 5 gt gt gt x y z 10 20 5 HS Thảo luận trả lời 6 gt gt gt f x y z Hàm f được gọi với ba biến đã có giá Bước 2 Thực hiện nhiệm trị vụ 7 35 HS Suy nghĩ tham khảo 8 gt gt gt f a b c Lời gọi hàm bị lỗi nếu các tham số sgk trả lời câu hỏi được truyền vào chưa có giá trị Kế hoạch bài dạy môn Tin học 10 Chương trình sách KNTT Hoạt động của giáo viên và Sản phẩm dự kiến học sinh 9 Traceback most recent call last GV quan sát và trợ giúp 10 File line 1 in các cặp. 11 f a b c Bước 3 Báo cáo thảo 12 NameError name a is not defined luận 13 gt gt gt HS Lắng nghe ghi chú Ghi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.