Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 18

Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 18 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu và biết cách đọc dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn, biểu diễn dữ liệu và phát hiện quy luật từ phân tích biểu đồ hình quạt tròn; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Ngày soạn . . . Ngày dạy . . . BÀI 18 BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN 3 TIẾT I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Học xong bài này HS đạt các yêu cầu sau Hiểu và biết cách đọc dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn dữ liệu và phát hiện quy luật từ phân tích biểu đồ hình quạt tròn. 2. Năng lực - Năng lực chung Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày thảo luận và làm việc nhóm Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành vận dụng. Năng lực riêng Tư duy và lập luận toán học So sánh phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng đã cho và nội dung bài học về biểu đồ hình quạt tròn từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán. Mô hình hóa toán học Mô tả được các dữ liệu liên quan đến yêu cầu trong thực tiễn để lựa chọn các đối tượng cần giải quyết liên quan đến kiến thức toán học đã được học thiết lập mối liên hệ giữa các đối tượng đó. Đưa về được thành một bài toán thuộc dạng đã biết. Sử dụng công cụ phương tiện học toán. Đọc dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn. Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn cho sẵn . Nhận ra vấn đề hoặc quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ hình quạt tròn. 3. Phẩm chất Có ý thức học tập ý thức tìm tòi khám phá và sáng tạo có ý thức làm việc nhóm tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. Chăm chỉ tích cực xây dựng bài có trách nhiệm chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV. Hình thành tư duy logic lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV SGK Tài liệu giảng dạy giáo án PPT GV chuẩn bị cho hình ảnh bài tập Luyện tâp 2 SGK tr95 . 2. Đối với HS SGK SBT vở ghi giấy nháp đồ dùng học tập bút thước. bảng nhóm bút viết bảng nhóm bút màu. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG MỞ ĐẦU a Mục tiêu - HS được giới thiệu về biểu đồ hình quạt tròn. b Nội dung HS đọc tình huống mở đầu suy nghĩ trả lời câu hỏi. c Sản phẩm HS trả lời được câu hỏi bước đầu có hình dung về biểu đồ hình quạt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    81    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.