Đánh giá về kiến thức và tuân thủ thực hành của điều dưỡng tại Khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội soi đường tiêu hóa, bao gồm cả nội soi chẩn đoán và nội soi điều trị là kỹ thuật ngày càng được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng. Kỹ thuật nội soi tiêu hóa được thực hiện bởi một kíp chuyên gia bao gồm bác sĩ và điều dưỡng nội soi. Bài viết trình bày đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức và tuân thủ thực hành của điều dưỡng tại Khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. | TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Hội nghị Khoa học Điều dưỡng bệnh viện năm 2022 DOI Đánh giá về kiến thức và tuân thủ thực hành của điều dưỡng tại Khoa Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Knowledge and practice compliance of nurses at Gastroenterology Endoscopic Department 108 Military Central Hospital Đào Thị Hồng Mai Trần Văn Hải Dương Thúy Bình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Nguyễn Khắc Tuân Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Hiền Chu Việt Anh Tóm tắt Mục tiêu Đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức và tuân thủ thực hành của điều dưỡng tại Khoa Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang từ tháng 1 2022 đến tháng 6 2022. Kiểm tra trên 16 điều dưỡng nội soi lý thuyết và 160 lần thực hành bằng bộ câu hỏi lý thuyết và bảng kiểm. Kết quả Thực hành đạt trên 90 lý thuyết giỏi 75 khá 25 . Một số lỗi 26 9 điều dưỡng quên hỏi về tiền sự bệnh trước nội soi 17 5 lắp bình hơi bơm chưa chặt 6 6 quên kiểm tra máy dây hút 7 5 thiếu hỗ trợ người bệnh sau nội soi 10 bỏ tắt bước làm sạch đầu khi xử lý dụng cụ khử khuẩn tiệt khuẩn. Thâm niên công tác giới và kiến thức là yếu tố ảnh hưởng kết quả bảng kiểm. Kết luận Cần liên tục nâng cao kiến thức tuân thủ thực hành ở điều dưỡng nội soi. Từ khoá Kiến thức bảng kiểm thực hành khử khuẩn tiệt khuẩn điều dưỡng nội soi. Summary Objective To evaluate the knowledge and practice compliance of nurses at Gastroenterology Endoscopic Department 108 Military Central Hospital. Subject and method A cross-sectional descriptive study from January to May 2022. Sixteen endoscopic nurses passed the knowledge questionaire and practice checklists manual. Result The satisfied results of practice were more than 90 . The result of knowledge test 75 very good 25 good. Some errors occurred lacked of asking about the medical history lacked of installing the inflator properly lacked of checking the suction cord and lacked of human support. After endoscopy 10 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    110    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.