Kiến thức, thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021

Bài viết trình bày mô tả kiến thức, thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang phỏng vấn trực tiếp kiến thức và quan sát thực hành TAT theo bảng kiểm 110 điều dưỡng từ tháng 03 năm 2021 đến tháng 08 năm 2021. | JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY The Conference of Nursing 2022 DOI . Kiến thức thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021 Knowledge and practice on safe intravenous injection of nurses at Onccology Center Cho Ray Hospital in 2021 Nguyễn Thị Thanh Nhiệm Trường Đại học Y tế Công Cộng Tóm tắt Mục tiêu Mô tả kiến thức thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang phỏng vấn trực tiếp kiến thức và quan sát thực hành TAT theo bảng kiểm 110 điều dưỡng từ tháng 03 năm 2021 đến tháng 08 năm 2021. Kết quả Tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức về tiêm an toàn TAT đạt là 85 5 tỷ lệ điều dưỡng thực hành TAT đạt là 59 1 Nhóm điều dưỡng từ 30 tuổi trở lên thực hành TAT không đạt cao gấp 3 36 lần nhóm dưới 30 tuổi OR 3 36 95 CI 1 5- 7 6 nhóm điều dưỡng thâm niên trên 10 năm thực hành TAT không đạt cao gấp 2 48 lần nhóm thâm niên công tác từ dưới 10 năm OR 2 48 95 CI 1 1-5 7 . Kết luận Tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức đạt về TAT 85 5 cao hơn so với tỷ lệ thực hành đạt TAT 59 1 nhóm tuổi và thâm niên công tác liên quan có ý nghĩa thống kê với thực hành TAT với pJOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY The Conference of Nursing 2022 DOI . Keywords Knowledge practice safe intravenous injection Oncology Center Cho Ray Hospital. 1. Đặt vấn đề 2. Đối tượng và phương pháp Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO . Đối tượng hàng năm có 16 tỉ mũi tiêm được sử dụng và trong số Điều dưỡng viên đang làm việc tại TTUB Bệnh đó có khoảng 20 - 50 mũi tiêm ở các nước đang viện Chợ Rẫy trong thời gian nghiên cứu đáp ứng các phát triển là chưa đạt tiêu chí mũi tiêm an toàn TAT tiêu chuẩn 9 . Thực hành tiêm không an toàn không chỉ gây hại cho người bệnh mà còn mang lại rủi ro cho nhân viên Tiêu chuẩn lựa chọn y tế như chấn thương do kim đâm và các bệnh lây Có thâm niên công tác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    37    1    02-12-2023
2    363    2    02-12-2023
168    159    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.