Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có răng thừa đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh

Bài viết Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có răng thừa đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có răng thừa, đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh năm 2019-2020. Đối tượng và phương pháp: 69 răng thừa của 56 trẻ em và người trưởng thành từ 6 tuổi trở lên được khám và xác định là có răng thừa từ tháng 1/2019 đến 12/2020 | JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY - No3 2022 DOI . Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của bệnh nhân có răng thừa đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh Clinical and subclinical features of patients with supernumerary teeth at Bai Chay Hospital Quang Ninh Nguyễn Thị Hồng Minh Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội Lê Thị Thu Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Lương Thu Hương Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh Tóm tắt Mục tiêu Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của bệnh nhân có răng thừa đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh năm 2019-2020. Đối tượng và phương pháp 69 răng thừa của 56 trẻ em và người trưởng thành từ 6 tuổi trở lên được khám và xác định là có răng thừa từ tháng 1 2019 đến 12 2020. Phương pháp Mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận Răng thừa ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ và chức năng răng miệng với 89 3 người có răng thừa bị sai khớp cắn ở các mức độ khác nhau. Tỷ lệ nam giới có răng thừa nhiều hơn nữ giới vị trí răng thừa nằm chủ yếu ở vùng răng trước hàm trên 62 3 . Từ khóa Răng thừa sai khớp cắn cung răng. Summary Objective To describe clinical and subclinical features of patients with supernumerary teeth ST examined at Bai Chay Hospital Quang Ninh from 2019 - 2020. Subject and method 56 patients with 69 ST in children above 6 years old and adults were examined and diagnosed with ST from 1 2019 to 12 2020. Research methodology A descriptive cross-sectional study. Result and conclusion ST affected much on aesthetics and oral functions with of patients with malocclusion at different degrees. The incision in males was higher than in females ST mainly lay at maxillary anterior dentition . Keywords Supernumerary teeth malocclusion dentition. 1. Đặt vấn đề cứu của các tác giả răng thừa thường gặp nhất ở vùng răng trước hàm trên tiếp theo là vùng răng Răng thừa là những răng vượt quá số lượng hàm nhỏ hàm dưới 1 2 . Tuy nhiên đến nay răng bình thường. Tỷ lệ người có răng thừa khoảng nguyên nhân của răng thừa vẫn chưa hoàn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    97    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.