Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Mục tiêu của đề tài "Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh" là phân tích thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB, phát hiện những tồn tại, hạn chế từ đó đề xuất những giải pháp, gọi ý chính sách hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN huyện Bến Cầu trong thời gian tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    47    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.