Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68

Khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68" nhằm nghiên cứu lí luận chung về công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp; mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68; đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN HẢI PHÒNG 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH LỘC PHÁT - H68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên Phạm Thị Phương Ngân Giảng viên hướng dẫn Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên Phạm Thị Phương Ngân Mã SV 1812401004 Lớp QT2201K Ngành Kế Toán - Kiểm Toán Tên đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Nghiên cứu lí luận chung về công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp . - Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68. - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68. 2. Các tài liệu số liệu cần thiết -Các văn bản của nhà nước về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp. - Số liệu về thực trạng kế toán công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68. - Hệ thống số kế toán liên quan đến tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68 sử dụng số liệu năm 2021. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68 -Địa chỉ 12 138 Hai Bà Trưng An Biên Lê Chân Hải Phòng. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ và tên Phạm Thị Nga Học hàm học vị Thạc Sĩ Cơ quan công tác Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Nội dung hướng dẫn Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    58    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.