Giáo trình Quản trị tài chính (Ngành: Nghiệp vụ bán hàng - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

Giáo trình Quản trị tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Giá trị thời gian của tiền tệ; Định giá trị cổ phiếu và trái phiếu; Phân tích báo cáo tài chính; Chi phí sử dụng vốn. Mời các bạn cùng tham khảo! | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NGÀNH NGHỀ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành kèm theo Quyết định Số QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày tháng năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp Đồng Tháp 2018 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. i LỜI GIỚI THIỆU Quản trị tài chính là một trong những chức năng quản lý cơ bản và quan trọng nhất có vai trò quyết định hiệu quả hoạt động và sự phát triển của một doanh nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực khá rộng lớn chứa đựng nội dung rất phong phú và có tính chất chuyên ngành của một bộ môn khoa học quan trọng. Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính theo nhiều cách tiếp cận khác nhau đáp ứng đƣợc yêu cầu của sinh viên trong học tập nghiên cứu và quản lý thực tiễn ở các doanh nghiệp. Trong giáo trình ngoài phần lý thuyết chúng tôi đƣa vào các ví dụ và bài tập mang tính tình huống để giúp sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách cụ thể từ đó có thể hiểu rõ đƣợc ý nghĩa thực tiển của từng thành tố trong từng công thức của phần lý thuyết. Nhóm tác giả xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn sinh viên giáo trình quản trị tài chính với bố cục nhƣ sau Bài 1 Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp Bài 2 Giá trị thời gian của tiền tệ Bài 3 Định giá trị cổ phiếu và trái phiếu Bài 4 Phân tích báo cáo tài chính Bài 5 Chi phí sử dụng vốn Tác giả đã có nhiều cố gắng trong biên soạn song không thể tránh khỏi những sai sót khiếm khuyết đồng thời Quản trị tài chính bao gồm các vấn đề về thực tiễn và lý luận trong hoạt động quản lý tài chính công ty luôn là lĩnh vực khó khăn và phức tạp. Vì vậy chắc chắn còn nhiều điểm thiếu sót chƣa thể thỏa mãn đƣợc yêu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    167    1    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.