Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Xây dựng hệ thống báo cháy cho Tòa nhà thương mại và chung cư cao cấp Golden Place

Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng hệ thống báo cháy cho Tòa nhà thương mại và chung cư cao cấp Golden Place" trình bày những nội dung về: tổng quan tổ hợp văn phòng, thương mại và chung cư cao cấp Golden Place; tổng quan về phòng cháy chữa cháy; xây dựng hệ thống báo cháy cho Tòa nhà thương mại và chung cư cao cấp Golden Place; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh viên Nguyễn Thành Tôn Giảng viên hướng dẫn ThS. Đỗ Anh Dũng HẢI PHÒNG 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHO TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ CHUNG CƯ CAO CẤP GOLDEN PLACE TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh viên Nguyễn Thành Tôn Giảng viên hướng dẫn ThS. Đỗ Anh Dũng HẢI PHÒNG - 2021 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -o0o - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên Nguyễn Thành Tôn - MSV 1612102002 Lớp DC 2001- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHO TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ CHUNG CƯ CAO CẤP GOLDEN PLACE . NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp . . . . . . . 2. Các tài liệu số liệu cần thiết . . . . . . . . 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp . CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ và tên Đỗ Anh Dũng Học hàm học vị Thạc sỹ Cơ quan công tác Trường Đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng Nội dung hướng dẫn . . . Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 12 tháng 7 năm 2021 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Thành Tôn Đỗ Anh Dũng Hải Phòng ngày tháng năm 2021 TRƯỞNG KHOA Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên Đỗ Anh Dũng. Đơn vị công tác Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Họ và tên sinh viên Nguyễn Thành Tôn Chuyên ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Nội dung hướng dẫn Toàn bộ đề tài 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp . . . . 2. Đánh giá chất lượng của đồ án khóa luận so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ trên các mặt lý luận thực tiễn tính toán số liệu. . . . 3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
248    387    11    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.