Khóa luận tốt nghiệp ngành Luật: Thừa kế theo pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Khóa luận tốt nghiệp ngành Luật "Thừa kế theo pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" với mục tiêu nhằm giải quyết các vấn đề thừa kế theo pháp luật; nội dung pháp lý cơ bản về thừa kế theo pháp luật; những vấn đề mới nhất về thừa kế theo hiện nay; thực tiễn và giải pháp, đánh giá đưa ra trong vấn đề thừa kế theo pháp luật; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT Sinh viên Nguyễn Thị Giang HẢI PHÒNG - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT Sinh viên Nguyễn Thị Giang Giảng viên hướng dẫn Ths. Vũ Thị Thanh Lan HẢI PHÒNG- 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên Nguyễn Thị Giang Mã SV 1717905007 Lớp PLH 2101 Ngành Luật Tên đề tài Thừa kế theo pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Giải quyết các vấn đề thừa kế theo pháp luật. - Nội dung pháp lý cơ bản về thừa kế theo pháp luật - Những vấn đề mới nhất về thừa kế theo hiện nay - Thực tiễn và giải pháp đánh giá đưa ra trong vấn đề thừa kế theo pháp luật 2. Các tài liệu số liệu cần thiết - Dựa theo Bộ luật dân sự 2015 2005 - Luật Hôn nhân gia đình 2014 - Hiến pháp qua các năm điểm thực tập tốt nghiệp Tại công ty luật TNHH MTV Hoa Phượng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ và tên Vũ Thị Thanh Lan Học hàm học vị Thạc sĩ Cơ quan công tác Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Nội dung hướng dẫn Thừa kế theo pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 12 tháng 04 năm 2021 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 03 tháng 07 năm 2021 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Giảng viên hướng dẫn Hải Phòng ngày tháng năm 2021 XÁC NHẬN CỦA KHOA LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi sinh viên sau khi hoàn thành chương trình lý thuyết của khóa học tại nhà trường. Thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên có điều kiện hội nhập với môi trường làm việc của cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội tổ chức kinh tế. . Với lòng biết ơn sâu sắc nhất em xin gửi đến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    89    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.