Bài giảng Thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân dời

Bài giảng "Thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân dời" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời; xác định đầy đủ cách lấy số đo để thiết kế; trình bày được công thức, phương pháp thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG CHÂN DỜI Chuyên ngành May thời trang Trình độ Trung Cấp Giảng viên Đinh Thị Tuyết Nhung Đơn vị Khoa Xây Dựng ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN MĐ 12 THIẾT KẾ ÁO SƠ MI QUẦN ÂU 1. Thiếtkếkếáoáosơ sơ Thiết mi mi namnam dài dài tayđứng tay cổ cổ đứng chân dờichân dời 2. Thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen 3. Thiết kế quần âu nam 4. Thiết kế quần âu nữ Bà i 1. Thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân dời Đặc điểm kiểu Xác định đương gập 1 . vải các đường mẫu ngang thiết . Vẽ thiết kế sau kế thân 2S Số đo thân sau Thiết kế dựng . Vẽ thiết kế thân 3hình trước các chi tiết . Vẽ thiết kế tay áo . Vẽ thiết kế các chi tiết . Cắt các chi tiết Mục tiêu bài 1 Thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời 1 Kiến thức -Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời. - Xác định đầy đủ cách lấy số đo để thiết kế - Trình bày được công thức phương pháp thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời 2 Kỹ năng - Thiết kế dựng hình các chi tiết áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời trên bìa trên vải đảm bảo hình dáng kích thước và yêu cầu kỹ thuật dựa trên số đo và công thức thiết kế áo cơ bản. - Sử dụng thành thạo đúng kỹ thuật các dụng cụ thiết kế 3 - Cắt đầy đủ các chi tiết áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời. Thái độ - Rèn luyện tính cẩn thận tỷ mỉ tinh thần làm việc độc lập tiết kiệm vật liệu và tác phong công nghiệp P HƯƠNG P HÁP ĐỒ DÙNG P HƯƠNG TIỆ N VÀ ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC ƯƠ ẢNG D GING TI GIAN Ệ N ẠY NG - Dùng nhóm phương pháp thuyết 1 trình y chiếu đa năng Giảng giải ọcdạy ng hệ 3 năm Phân tích 2 Gợi mở ọc hệ 2 năm Làm mẫu g 60 phút Đàm thoại lấy người học 3 làm trung tâm. GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình KỸ THUẬT CẮT MAY CƠ BẢN Tác giả NGỌC HUYỀN Nhà sách xuất bản hà nội PHƯƠNG ÁN TRÌNH GIẢNG Phân bổ TT Nội dung Phương pháp chủ đạo thời gian 1 Ổn định lớp Phát vấn giảng giải 01 2 Dẫn nhập Phát vấn giảng giải 10 3 Giới thiệu chủ Giảng giải giải thích 03 đề Thuyết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
179    46    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.