Bài giảng Nghề may - Bài 3: Thiết kế quần âu

Bài giảng Nghề may - Bài 3: Thiết kế quần âu. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: biết được đặc điểm, cấu tạo quần âu; thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo); biết được tên gọi và vị trí đường thiết kế quần âu; hiểu công thức thiết kế, phương pháp vẽ và cắt quần âu; . Mời các bạn cùng tham khảo! | ́ ́ ̀ dáng pháp đo tính vải mẫu 5. Cách vẽ 6. Cách cắt II. Thiết kế quần âu nữ 1. II. Hình dáng Thiết kế quần âu nữ không ly không ly lưng rời túi xéo 1. Hình dáng lưng rời túi xéo Hai thân trước không ly túi xéo. Thân sau túi mổ. Quần âu nữ không Hình vẽ thân Hình vẽ thân ly túi xéo lưng rời trước sau dáng pháp đo tính vải mẫu 5. Cách vẽ 6. Cách cắt II. Thiết kế quần âu nữ 1. Ph 2. Hình dáng ương pháp đo không ly lưng rời túi xéo 1. Hình dáng Hai thân trước không ly túi xéo. Thân sau túi mổ. 2. Phương pháp đo Dài quần Dq Nhóm 1 Quan sát hình 1 và nêu phương Vòng mông Vm pháp đo dài quần Dq . Nhóm 2 Quan sát hình 2 và nêu phương Vòng eo Ve pháp đo vòng mông Vm . Hạ gối Hg Nhóm 3 Quan sát hình 3 và nêu phương pháp đo vòng eo Ve . Ống Nhóm 4 Quan sát hình 4 và nêu phương pháp đo hạ gối Hg . Độ to bản lưng dáng pháp đo tính vải mẫu 5. Cách vẽ 6. Cách cắt II. Thiết kế quần âu nữ 2. Phương pháp đo không ly lưng rời túi xéo 1. Hình dáng Hai thân trước không 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ly túi xéo. Thân sau túi mổ. 2. Phương pháp đo Dài quần Dq n Đo từ ngang rốn đến mắc cá chân có thể dài hay ngắn hơn . Vòng mông Vm Vòng mông Đo vừa sát quanh mông chỗ nở Vòng eo Ve Vòng eo Đo v nh ất ừa sát quanh eo chỗ nhỏ nhất. Hạ gối Hg Hạ gối Đo từ ngang rốn đến trên gối 3cm. Ống Ống Tùy ý Độ to bản lưng tùy ý Đ từộ to b 2 đ ản lưng ến 4 cm dáng pháp đo tính vải mẫu 5. Cách vẽ 6. Cách cắt II. Thiết kế quần âu nữ 3. Ph 2. Cách tính ương pháp đo không ly lưng rời túi xéo 1. Hình dáng vải 2. Phương pháp đo 1 6m 1 2m Dài quần Đo từ ngang rốn đến mắc cá chân có thể dài hay ngắn hơn . Vòng mông Đo vừa sát Khổ vải 1 6m Khổ vải quanh mông chỗ nở 1 2m Vòng eo Đo v nh ất ừa sát quanh eo chỗ nhỏ nhất. Hạ gối Đo từ ngang rốn đến trên gối 3cm. Với khổ vải 1 6m. Hãy tính Ống Tùy ý. Độ to bản lưng tùy ý lượng vải cần may 1 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
362    45    1    04-12-2023
240    41    1    04-12-2023
10    51    2    04-12-2023
212    211    3    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.