Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học chương

Mục tiêu của đề tài "Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học chương "Sóng ánh sáng" vật lý 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của bài tập vật lý" là đề xuất được quy trình sử dụng bài tập vật lý trong các giờ học theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    56    2    01-12-2023
101    61    5    01-12-2023
71    35    1    01-12-2023
136    59    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.