Luận văn Thạc sĩ Toán học: Không gian metric mờ và định lý điểm bất động

Đề tài "Không gian metric mờ và định lý điểm bất động" tiến hành nhằm tìm hiểu và tổng hợp lại các kết quả liên quan đến không gian metric mờ, định lý điểm bất động trong không gian metric mờ và một số vấn đề liên quan. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.