Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Nghiên cứu tính chất điện tử của graphene biến dạng với các liên kết đan xen

Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu tính chất điện tử của graphene biến dạng với các liên kết đan xen" là khảo sát tính chất điện tử của graphene biến dạng với các liên kết đan xen bằng cách kết hợp lý thuyết biến dạng đồng nhất và mô hình điện tử liên kết mạnh. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    102    2    19-07-2024
5    90    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.