Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua dạy học đọc hiểu văn bản văn học - Chương trình Ngữ văn 11

Luận văn "Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua dạy học đọc hiểu văn bản văn học - Chương trình Ngữ văn 11" đề xuất biện pháp dạy học tích hợp GD KNS cho HS qua bài đọc hiểu VB VH một cách có hiệu quả để phát huy năng lực của học sinh và giá trị của môn học cũng như tính thực tiễn của các nội dung học tập trong nhà trường. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    365    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.