Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học chương Chất khí Vật lý 10 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của E-learning

Mục tiêu của đề tài "Tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học chương Chất khí Vật lý 10 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của E-learning" là thiết kế và tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học chương "Chất khí" Vật lý 10 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của E-learning nhằm phát triển được năng lực nhận thức của HS góp phần đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Vật lý. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    93    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.