Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng trị (2004-2015)

Mục tiêu của đề tài "Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng trị (2004-2015)" là tái hiện một cách có hệ thống về quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện đảo Cồn Cỏ qua hai giai đoạn 2004-2010 và 2011-2015, qua đó nhận thức đúng đắn những thành tựu và những hạn chế, đúc rút được những bài học kinh nghiệm góp phần vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện đảo cồn cỏ trong các giai đoạn tiếp theo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    27    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.