Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán ở các lớp 4,5

Luận văn "Xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán ở các lớp 4,5" nghiên cứu đề xuất các hoạt động trải nghiệm cụ thể và xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    849    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.