Ca lâm sàng nội khoa (sách dịch): Phần 1

Cuốn sách Ca lâm sàng nội khoa được dịch từ cuốn Case Files® Internal Medicine (Fourth edition) xuất bản năm 2013 của NXB McGraw-Hill. Phần 1 của cuốn sách gồm 2 chương có nội dung như sau. Chương 1: Cách tiếp cận vấn đề trên lâm sàng và chương 2: các ca lâm sàng. Hi vọng đây sẽ là cuốn sách hữu ích cho các bạn sinh viên y khoa phục vụ tốt cho công việc học tập của mình. | Eugene C. Toy MD The John S. Dunn Senior Academic Chair and Program Director The Methodist Hospital Ob Gyn Residency Program Houston Texas Vice Chair of Academic Affairs Department of Obstetrics and Gynecology The Methodist Hospital Houston Texas Clinical Professor and Clerkship Director Department of Obstetrics and Gynecology University of Texas Medical School at Houston Houston Texas Associate Clinical Professor Weill Cornell College of Medicine John T. Patlan Jr. MD Associate Professor of Medicine Department of General Internal Medicine MD Anderson Cancer Center Houston Texas New York Chicago San Francisco Lisbon London Madrid Mexico City Milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto Cuốn sách này đƣợc dịch từ cuốn Case Files Internal Medicine Fourth edition xuất bản năm 2013 của NXB McGraw-Hill đây là một nguồn tài liệu uy tín và cập nhật hữu ích cho các bạn sinh viên y khoa và tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu tra cứu và tham khảo thông tin y học. Sách đƣợc viết bởi các tác giả ngƣời Mỹ dựa trên kiến thức khoa học hiện hành tại Mỹ và dựa trên ngƣời bệnh là công dân Mỹ do đó khi tham khảo tài liệu này có một số điểm khác biệt so với kiến thức hiện hành tại Việt Nam mà bạn cần lƣu tâm bao gồm đặc điểm dịch tễ học của bệnh sỏi mật chủ yếu là sỏi túi mật túi thừa đại tràng chủ yếu là ở đại tràng sigma trong khi ở Việt Nam là sỏi ống mật chủ túi thừa manh tràng. đặc điểm bệnh nguyên bệnh thận mạn do đái tháo đƣờng suy thƣợng thận chủ yếu do tự miễn. đặc điểm lâm sàng đặc điểm nhân trắc học. cận lâm sàng các kỹ thuật chẩn đoán đồng bộ hiện đại. áp dụng điều trị cũng nhƣ các yếu tố xã hội của một nƣớc phát triển so với một nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam. Cuốn sách đƣợc trình bày theo đúng tên của nó với mục tiêu là nâng cao khả năng tiếp cận chẩn đoán và xử trí trƣớc những trƣờng hợp bệnh cụ thể không che đậy mà cung cấp những kinh nghiệm lâm sàng quý báu của các tác giả. Cuốn sách bao gồm các phần - 60 Tình huống lâm sàng - Tóm tắt bệnh nhân chẩn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    479    2    30-11-2023
42    60    2    30-11-2023
79    46    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.