Mẫu Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Mẫu "Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm" được sử dụng trong trường hợp gia đình mong muốn có con bằng phương pháp kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, hi vọng biểu mẫu sau đây sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đang gặp phải. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - ngày . tháng . năm 20. ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Kính gửi . 1. Họ và tên . 2. Ngày tháng năm sinh . 3. Địa chỉ thường trú . 4. Số CMND Hộ chiếu . ngày cấp .nơi cấp . 5. Tình trạng hôn nhân và gia đình . Tôi làm đơn này đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tôi xin thực hiện theo đúng yêu cầu của bệnh viện. Nếu có xảy ra tai nạn rủi ro nghề nghiệp tôi xin cam đoan sẽ không khiếu kiện. . . ngày . tháng . năm . NGƯỜI LÀM ĐƠN Ký ghi rõ họ tên Lưu ý Đối với các cặp vợ chồng đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải ghi rõ tên tuổi của cả hai vợ chồng và phải cùng ký đơn đề nghị.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    76    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.