Bài giảng Bố trí công trình - Bài 3: Bố trí cạnh

Bài giảng Bố trí công trình - Bài 3: Bố trí cạnh. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán các yếu tố cạnh liên quan đến vị trí điểm cần chuyển; chuẩn bị máy móc dụng cụ trắc địa; chuyển cạnh ra thực địa; các nguồn sai số; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĐ BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH BÀI 3. BỐ TRÍ CẠNH 1. Tính toán các yếu tố cạnh liên quan đến vị trí điểm cần chuyển HD X BC 128 849m 2 2 S BC X BC YBC 139 845m YBC 54 355m 2. Chuẩn bị máy móc dụng cụ trắc địa Tuỳ theo độ chính xác thiết kế bố trí đường thẳng trên thực địa có thể sử dụng các dụng cụ như thước vải thước thép dây invar máy thủy chuẩn máy toàn đạc điện tử. 3. Chuyển cạnh ra thực địa. Tuỳ theo độ chính xác thiết kế bố trí đường thẳng trên thực địa có thể sử dụng các dụng cụ như thước vải thước thép dây invar máy thủy chuẩn máy toàn đạc điện tử. Trên thực địa từ A theo hướng đã cho đặt khoảng cách như thiết kế ltk và đánh dấu điểm B . Đo lại AB nhiều lần bằng thước thép hoặc máy toàn đặc điện tử và tiến hành hiệu chỉnh các nguồn sai số sau vào kết quả Tiến hành hiệu chỉnh các nguồn sai số sau vào kết quả Số hiệu chỉnh độ dài thước do kiểm nghiệm lk Số hiệu chỉnh do nhiệt độ t Số hiệu chỉnh do độ nghiêng của mặt đất v Vậy AB lđo l ltk lđo 4. Các nguồn sai số Thấy rằng độ chính xác bố trí chiều dài tuỳ thuộc vào độ chính xác đo khoảng cách AB m l mđo Vậy các nguồn sai số ảnh hưởng đến bố trí gồm Sai số do kiểm nghiệm thước. Sai số do ngắm hướng chuẩn sai số định tuyến . Sai số do nhiệt độ lúc đo và lúc kiểm nghiệm thước không giống nhau. Sai số do do lực kéo thước lúc đo không bằng lúc kiểm nghiệm thước. Vì v ậy tu Sai s ỳ thuộịc vào yêu c ố do xác đ nh độ dốc đ ầịu đ ộ chính xác bố trí để lựa a hình. chọn máy móc dụng cụ đo. Sai số do thước võng. Ngày nay chúng ta chủ yếu bố trí bằng máy toàn đạc Sai số do đọc số trên thước. điện tử vừa đơn giản vừa nhanh chóng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.