Bài giảng Bố trí công trình - Bài 5: Chuyển cạnh dốc thiết kế

Bài giảng Bố trí công trình - Bài 5: Chuyển cạnh dốc thiết kế. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: chuẩn bị chuyển độ cao thiết kế; bố trí bằng máy thủy bình; bố trí bằng máy kính vĩ; bố trí bằng cách ngắm bằng mắt thường; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĐ BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH BÀI 5. CHUYỂN CẠNH DỐC THIẾT KẾ 1. Chuẩn bị chuyển độ cao thiết kế. Khi xây dựng nền đất của đường ô tô đường sắt đào kênh mương ̉ cần phai bố trí các đường thăng co ̉ ̣ ́c thiết kế trước. ́ đô dô ̉ ́ trí đường thăng co Đê bô ̉ ́ thể dùng máy thuỷ bình máy kính vĩ máy toàn đạc điện tử đê bô ̉ ́ trí. 2. Bố trí bằng máy thuỷ bình Trên đường thẳng thiết kế bố trí hai điểm A B có độ cao thiết kế. Đặt máy sao cho hai ốc cân song song với đường thẳng AB ốc 1 ốc 2 dùng hai ốc cân này điều chỉnh sao cho số dọc trên mia A bằng số dọc trên mia B bằng a . Như vậy tia ngắm đã ở độ dốc thiết kế. Tại các điểm trung gian trên đường thẳng AB đặt và điều chỉnh mia sao cho số đọc trên mia đúng bằng a. Vậy mặt phẳng đế mia tại các điểm đó sẽ nằm trên đường thẳng có độ dốc thiết kế. BÀI 5. CHUYỂN CẠNH DỐC THIẾT KẾ 3. Bố trí bằng máy kính vĩ Giả sử A B là hai điểm ngoài thực địa đã có độ cao đúng thiết kế Đặt máy tại A cân bằng máy đặt mia hoặc tiêu tại B. Đo chiều cao máy im đánh dấu trên tiêu tại B và các tiêu trung gian 1 2 vị trí đúng bằng im. Quay máy ngắm B cố định ống kính ở vị trí đánh dấu trên mia B. Các tiêu tại 1 2 nâng hoặc hạ sao cho tia ngắm đúng bằng vị trí đã đánh dấu. Như vậy mặt phẳng đế mia tiêu nằm trên đường thẳng AB có độ dốc thiết kế. BÀI 5. CHUYỂN CẠNH DỐC THIẾT KẾ 4. Bố trí bằng cách ngắm bằng mắt thường Giả sử A B là hai điểm đã biết độ cao thiết kế trên thực địa Ø Dùng cọc ngắm có độ cao bằng nhau bằng k . Ø Đặt hai cọc ngắm ở A và B người ngắm đứng ở A lấy tia ngắm là hai mép đầu cọc ở A và B. Ø Các cọc trung gian di chuyển nâng hoặc hạ sao cho mép trên của chúng nằm trên đường ngắm bằng mắt PQ.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    102    6    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.