Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu bê tông chất lượng cao sử dụng muội silic và nano silic cho kết cấu công trình cầu trong môi trường xâm thực

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu bê tông chất lượng cao sử dụng muội silic và nano silic cho kết cấu công trình cầu trong môi trường xâm thực" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về nghiên cứu bê tông muội silic-nano silic; Vật liệu và quy hoạch thực nghiệm bê tông chất lượng cao muội silic-nano silic; Nghiên cứu kết cấu dầm chịu uốn sử dụng bê tông chất lượng cao muội silic-nano silic; Ứng dụng bê tông chất lượng cao muội silic-nano silic. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ HỒNG LAM NGHIÊN CỨU BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO SỬ DỤNG MUỘI SILIC VÀ NANO SILIC CHO KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CẦU TRONG MÔI TRƯỜNG XÂM THỰC LUẬN ÁN TIẾN SỸ Hà Nội 08 - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ HỒNG LAM NGHIÊN CỨU BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO SỬ DỤNG MUỘI SILIC VÀ NANO SILIC CHO KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CẦU TRONG MÔI TRƯỜNG XÂM THỰC NGÀNH Kỹ thuật Xây dựng Công trình Đặc biệt MÃ SỐ LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. ĐÀO DUY LÂM . PHẠM DUY HỮU Hà Nội 08 - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Lê Hồng Lam LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu được sự giúp đỡ của quý thầy cô Trường Đại học Giao thông vận tải tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ kỹ thuật NGHIÊN CỨU BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG CAO SỬ DỤNG MUỘI SILIC VÀ NANO SILIC CHO KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CẦU TRONG MÔI TRƯỜNG XÂM THỰC . Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Phòng đào tạo Sau đại học Khoa Công trình Bộ môn các cán bộ và toàn thể quý thầy cô tham gia giảng dạy đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận án. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến quý thầy hướng dẫn . Phạm Duy Hữu và . Đào Duy Lâm đã tận tình hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện Luận án. Tôi xin gởi lời cảm ơn đến Trung tâm Nghiên cứu Hóa học Ứng dụng-Trường Đại học Thủy lợi đã hỗ trợ trong chế tạo vật liệu Nano silic để thực hiện luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã giúp đỡ và chỉ dẫn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Giao thông vận tải và bộ môn Cầu đường đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập nghiên cứu. Xin cảm ơn quý Giáo sư nhà khoa học .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.