Phép tính Tenxơ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phép tính Tenxơ" tiếp tục trình bày một số ứng dụng phép tính Tenxơ trong cơ học và vật lý: Động học và động lực học các môi trường liên tục; Lý thuyết đàn hồi tuyến tính; Cơ học chất lỏng; Lý thuyết dẻo; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | http http http http http http http http http http http http http http http http http http http http

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    13    1    25-09-2022
23    68    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.