Giáo trình Hàn điện hồ quang tay (Nghề: Cốt thép - hàn - Trung cấp): Phần 1 - Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

Giáo trình Hàn điện hồ quang tay (Nghề: Cốt thép - hàn - Trung cấp) là tài liệu kỹ thuật cơ sở thuộc môn học đào tạo nghề Cốt thép - hàn đáp ứng cho hệ đào tạo Cao đẳng. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho học viên những nội dung về: đấu nối, vận hành máy hàn điện hồ quang tay; hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng; hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN MÔN HỌC HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY NGÀNH NGHỀ CỐT THÉP - HÀN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nội bộ nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 2 CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN Tên mô đun Hàn hồ quang tay. Mã mô đun MĐ12 Thời gian thực hiện mô đun 120 giờ Lý thuyết 16 giờ Thực hành 92 giờ Kiểm tra 12 giờ I. Vị trí tính chất của mô đun - Vị trí Là mô đun chính thuộc các mô đun chuyên môn bắt buộc. - Tính chất của mô đun Cung cấp và trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyên hàn hồ quang điện. II. Mục tiêu của mô đun - Kiến thức Nêu được vị trí các loại mối hàn trong không gian. Các yêu cầu kỹ thuật đối với mối hàn. Tính toán chế độ hàn hồ quang tay phù hợp chiều dày tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn. Nêu được quy trình hàn điện hồ quang tay ở các vị trí hàn bằng đứng ngang. - Kỹ năng Đấu nối vận hành và sử dụng các loại máy hàn điện hồ quang tay thành thạo. Hàn các mối hàn trên các kết cấu hàn thông dụng ở các vị trí bằng đứng ngang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra sửa chữa được các khuyết tật của mối hàn. - Năng lực tự chủ và trách nhiệm Có ý thức tự giác tính kỷ luật cao tinh thần trách nhiệm trong công việc sãn sàng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp - Làm tốt các công việc cơ bản của người thợ hàn điện tại các Cơ sở sản xuất. III. Nội dung mô đun 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 3 Thời gian giờ Số Tổng Lý Thực Kiểm TT Tên các bài trong mô đun số thuyết hành tra 1 Bài 1 Đấu nối vận hành máy hàn điện 8 2 6 0 hồ quang tay. 1. Đấu nối vận hành các loại máy hàn điện 4 1 3 xoay chiều. 2. Đấu nối vận hành máy hàn điện hồ một 4 1 3 chiều. 2 Bài 2 Hàn đường thẳng trên mặt phẳng 8 1 7 0 ở vị trí bằng. 1. Phương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    18    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.