121 câu Hỏi - Đáp về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

"121 câu Hỏi - Đáp về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020" cung cấp tới bạn đọc những câu hỏi kèm đáp án trả lời vể Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Thông qua các câu hỏi và đáp án chi tiết, các bạn có thể hiểu rõ được các nội dung quy định trong Luật Bảo vệ môi trường và áp dụng vào thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo. | 121 câu Hỏi - Đáp về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Câu 1. Xin hỏi những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường Theo Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường BVMT những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm - Vận chuyển chôn lấp đổ thải đốt chất thải rắn chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. - Xả nước thải xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường. - Phát tán thải ra môi trường chất độc hại vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người động vật vi sinh vật chưa được kiểm định xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người sinh vật và tự nhiên. - Gây tiếng ồn độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường xả thải khói bụi khí có mùi độc hại vào không khí. - Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. - Nhập khẩu tạm nhập tái xuất quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. - Nhập khẩu trái phép phương tiện máy móc thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ tái chế. - Không thực hiện công trình biện pháp hoạt động phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. - Che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường cản trở làm sai lệch thông tin gian dối trong hoạt động bảo vệ môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường. - Sản xuất kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người sinh vật và tự nhiên sản xuất sử dụng nguyên liệu vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. - Sản xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. - Phá hoại xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên. - Phá hoại xâm chiếm công trình thiết bị phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. - Lợi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    5    1    25-09-2022
333    2    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.