Tóm tắt lý thuyết các dạng toán và bài tập môn Toán 8

Tài liệu "Tóm tắt lý thuyết các dạng toán và bài tập môn Toán 8" gồm 551 trang, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập môn Toán 8, có đáp án và lời giải chi tiết. Giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Toán cũng như có tài liệu phục vụ ôn tập hiệu quả. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo. | Mục lục Phần I Đại số Chương 1. Phép nhân và phép chia đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. Nhân đơn thức với đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. Tóm tắt lý thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2. Bài tập và các dạng toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Dạng 1. Làm phép tính nhân đơn thức với đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Dạng 2. Sử dụng phép nhân đơn thức với đa thức rút gọn biểu thức cho trước3 . Dạng 3. Tính giá trị của biểu thức cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Dạng 4. Tìm x biết x thỏa mãn điều kiện cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Dạng 5. Chứng tỏ giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến . . . . . 5 3. Bài tập về nhà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Nhân đa thức với đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. Tóm tắt lý thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Bài tập và các dạng toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Dạng 6. Làm phép tính nhân đa thức với đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Dạng 7. Chứng tỏ giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến . 9 . Dạng 8. Tìm x thỏa mãn điều kiện cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . Dạng 9. Chứng minh đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . Dạng 10. Chứng minh các bài toán về số nguyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    79    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.