Đồ án học phần Trí tuệ nhân tạo: Nghiên cứu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro

Đồ án "Nghiên cứu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro" được nghiên cứu với mục tiêu giúp các bạn sinh viên làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm. Nâng cao hiểu biết và mở rộng kiến thức. Rèn luyện kỹ năng lập trình và khả năng áp dụng kiến thức vào giải quyết bài toán thực tế. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây nhé. | LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 2 37 MỤC LỤC Trang 3 37 LỜI MỞ ĐẦU 1. Đề tài nghiên cứu Lý thuyết trò chơi là một lĩnh vực có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Ngành này nghiên cứu các tình huống chiến thuật trong đó các đối thủ lựa chọn các hành động khác nhau để cố gắng làm tối đa kết quả nhận được. Ban đầu được phát triển như là một công cụ để nghiên cứu hành vi kinh tế học ngày nay Lý thuyết trò chơi được sử dụng trong nhiều ngành khoa học từ Sinh học tới Triết học. Đặc biệt Lý thuyết trò chơi được phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong việc chế tạo robots. Từ những ứng dụng tiềm năng của lý thuyết trò chơi và sự đam mê tìm hiểu kiến thức cũng như nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng lập trình nhóm sinh viên chúng em đã chọn đề tài tìm hiểu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi caro. 2. Mục tiêu nghiên cứu Làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học làm việc nhóm. Nâng cao hiểu biết và mở rộng kiến thức. Rèn luyện kỹ năng lập trình và khả năng áp dụng kiến thức vào giải quyết bài toán thực tế. 3. Đối tượng nghiên cứu Cơ bản về lý thuyết trò chơi. Một số giải thuật tìm kiếm trong trí tuệ nhân tạo. Ngôn ngữ lập trình C sharp. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu Cơ bản về lý thuyết trò chơi. Tìm hiểu một số giải thuật tìm kiếm trong trí tuệ nhân tạo. Trang 4 37 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C sharp. Cài đặt chương trình thử nghiệm. 5. Phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu Cơ bản về lý thuyết trò chơi Lịch sử của lý thuyết trò chơi cách biểu diễn phân loại trò chơi các ứng dụng của lý thuyết trò chơi. Tìm hiểu một số giải thuật tìm kiếm trong trí tuệ nhân tạo Tìm kiếm có đối thủ tìm kiếm tối ưu. Ngôn ngữ lập trình C sharp. Cài đặt chương trình cờ caro giữa người và máy tính sử dụng giải thuật Mini Max và giải thuật tìm kiếm AlphaBeta. 6. Phương pháp nghiên cứu Tham khảo tài liệu của thầy cô trên mạng. Tham khảo ý kiến bạn bè thầy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.