Giáo trình Bố trí công trình (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

Giáo trình Bố trí công trình (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) cung cấp cho học viên những kiến thức về: bố trí công trình; bố trí góc; bố trí cạnh; chuyển độ cao thiết kế; chuyển cạnh dốc thiết kế; chuyển mặt dốc thiết kế; chuyển vị trí điểm thiết kế bằng phương pháp tọa độ cực; chuyển vị trí điểm bằng phương pháp tọa độ vuông góc; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH NGHỀ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRUNG CẤP Quảng Ninh năm 20 . TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. BÀI 1. BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH 1. Khái niệm về Trắc địa công trình . Khái niệm Trắc địa công trình nghiên cứu phương pháp Trắc địa trong khảo sát địa hình phục vụ thiết kế công trình chuyển bản thiết kế ra thực địa theo dõi thi công kiểm tra kết cấu công trình và đo đạc biến dạng các loại công trình xây dựng. Bố trí công trình là công tác trắc địa nhằm chuyển bản thiết kế công trình ra thực địa. Nội dung của công tác bố trí là xác định vị trí mặt bằng độ cao của các điểm độ thẳng đứng của kết cấu các mặt phẳng đặc trưng của công trình đang được xây dựng theo đúng thiết kế. Đo vẽ bản đồ Thực địa Bản đồ thiết kế Như vậy về nội dung bố trí công trình là công việc ngược lại so với đo vẽ bản đồ. Trong đo vẽ bản đồ người ta đo trên thực địa lấy số liệu để thành lập bản đồ độ chính xác đo thường phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ cần đo vẽ. Trong bố trí công trình dựa vào bản thiết kế bình đồ mặt cắt công trình để xác định các trục các điểm các mặt đặc trưng của công trình trên thực địa với độ chính xác theo yêu cầu thiết kế. Vì vậy phương pháp đo đạc trong bố trí công trình có một số đặc điểm khác với trong đo vẽ bản đồ. Yêu cầu độ chính xác trong bố trí công trình cao hơn so với đo vẽ bản đồ. Như đã biết trong đo vẽ có nhiều biện pháp để nâng cao độ chính xác đo góc đo dài giữa các điểm đã có và đã được đánh dấu trên thực địa. Nhưng trong bố trí công trình thường chỉ cho trước một hướng hoặc một điểm trên thực địa hướng về điểm khác cần phải xác định bằng cách đặt góc khoảng cách thiết kế. Vì vậy trong bố trí công trình thường khó áp dụng biện pháp đo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.