Tìm hiểu phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

Cuốn sách "Tìm hiểu phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh" được biên soạn nhằm mang đến cho bạn những bài học ngắn gọn, súc tích cùng những mẫu câu được trình bày dễ hiểu, nhiều ví dụ minh họa kèm nghĩa tiếng Việt và các bài tập thực hành. Với tài liệu này, bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả mong muốn, nắm vững ngữ pháp căn bản của tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách. | PART 10 Prepositions z w Prepositions 83 Giới từ Giới từ prepositions là từ được dùng để nốì danh từ hay đại từ với thành phần đứng trước nó trong câu. gt Như vậy từ theo sau giới từ chỉ có thể là danh từ hoặc đại từ. 266 Trong tiếng Anh có nhiều loại giới từ. Dựa vào nghĩa và cách dùng ta có thể chia giới từ thành ba loại chính Giới từ chỉ thời gian prepositions of time ffl Giới từ chỉ nơi chôn prepositions of place 7 Các giới từ khác Giới từ Prepositions Một số giới từ như on in at. vừa là giới từ chỉ thời gian vừa là giới từ chỉ nơi chôn. 267 Prepositions of time 83 Giới từ chỉ thời gian Giới từ chỉ thời gian được dùng để diễn tả thời gian như ngày giờ năm tháng. ngày trong tuần Sunday Monday Tuesday ngày tháng 19th Dec 23rd March 13th Jul ngày cuối tuần ngày nghỉ on the weekend on holidays Many shops close on Sunday. Nhiễu cửa hàng đóng cửa vào chủ nhật. My birthday is on 19th December. Sinh nhật của tôi là vào ngày 19 tháng 12. What do you like to do on the weekend Bạn thích làm gì vào ngày cuối tuần 268 tháng January March June mùa summer winter spring năm 2013 1999 1969 buổi trong ngày the morning the evening I visited France in July in winter in 2011. Tôi đõ đến thâm nước Pháp vào mùa đông tháng 7 năm 2011. We ll go to the park in the evening. Chúng ta sẽ ra công viên vào buổi tối. giờ cụ thể bữa ăn breakfast lunch dinner giữa trưa ban đêm nửa đêm noon night midnight ngày cuối tuần at the weekend It gets cold at night. Giới từ Prepositions Trời trở lạnh vào ban đêm. We ll surprise him at midnight. Chúng tôi sẽ làm anh ấy ngạc nhiên vào lúc nửa đêm. lhere is a meeting at . Có một cuộc họp lúc 14 giờ 30. 269 được dùng trước một mốc thời gian since 1966 since I was young He has played soccer since 2002. Anh ấy đã chơi bóng đá từ năm 2002. since England has not won the World Cup in football since 1966. Nước Anh không đoạt Cúp thê giới môn bóng đá từ năm 1966. We have been a couple for 5 years. Chúng tôi đã lò một đôi được 5 năm nay. I have been waiting .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.