Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng: Phần 1

Cuốn sách "Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng" trang bị cho người học một vốn từ vựng cơ bản trong lĩnh vực xây dựng và một vốn ngữ pháp cơ bản để họ có khả năng đọc hiểu và dịch được sách và tạp chí kỹ thuật hoặc viết được các báo cáo khoa học bằng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách. | VŨ NHƯ CẦU TiÕng anh trong x y dùng ENGLISH OF CIVIL ENGINEERING NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1992 Chiu trách nhiệm xuất bản GS PTS TÔ ĐĂNG HẢI Biên tập MẠNH CHIẾN Sửa bài THÁI HOÀNG Vẽ bìa HUY TUẤN Trình bày kỹ thuật PHẠM THÁI NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 70 TRẦN HƯNG ĐẠO HÀ NỘI In 3000 bản khổ 13x19cm tại Nhà in Số xuất bản 05 XBKH do cục xuất bản cấp ngày 25 tháng 12 năm 1991 In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 1992 2 LỜI NÓI ĐẦU Tiếng Anh đang được sử dụng rộng rãi trong các ngành khoa học và kỹ thuật trên thế giới. Vì vậy học tiếng Anh cũng đang trở thành một nhu cầu cấp thiết ở nước ta đặc biệt đối với cán bộ khoa học. Cuốn sau này ra đời chính vì mục đích phục vụ cho cán bộ giảng dạy sinh viên đại học kỹ sư các nhà khoa học và những người làm công tác phiên dịch trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Sách trang bị cho người học một vốn từ vựng co bản trong lĩnh vực xây dựng và một vốn ngữ pháp cơ bản để họ có khả năng đọc hiểu và dịch được sách và tạp chí kỹ thuật hoặc viết được các báo cáo khoa học bằng tiếng Anh. Sách gồm có 24 bài học được soạn theo các chuyên đề xây dựng kiến trúc kết cấu xây dựng vật liệu xây dựng thi công . Mỗi bài học trong 12 bài đầu trên đều được chia thành các phần sau 1 Nội dung bài học bằng tiếng Anh unit được soạn theo từng chuyên đề xây dựng. 2 Phần kiểm tra đọc hiểu Comprehension nêu lên các câu hỏi bằng tiếng Anh để người học tự trả lời. 3 Phần nghiên cứu vế từ word study đề cập đền các quy luật phổ biến và cấu tạo từ. 4 Phần ngữ pháp structure study đề cập đến cấu trúc câu và cảnh sử dụng động từ ở các thời khác nhau. 5 Phần dịch gồm phần dịch xuôi và dịch ngược. Mỗi phần trên đều được kèm theo các bài tập ngắn gọn và thích hợp. Phần giải đáp các bài tập được trình bày ở cuối sách. 3 12 bài học cuối cùng được soạn theo các chuyên đề xây dựng nhưng chỉ có tính chất bổ sung để bạn đọc tự nghiên cứu. Ở cuối sách là phần từ vựng cơ bản basic vocabulary về xây dựng để người học tiện tra cứu. Do trình độ còn hạn chế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.