Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích tính ổn định của các thành phần dòng tiền đến dự báo dòng tiền của các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của đề tài "Phân tích tính ổn định của các thành phần dòng tiền đến dự báo dòng tiền của các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là xây dựng và kiểm định mô hình dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cảu các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khóa Việt Nam trên cơ sở các dòng tiền thành phần từ hoạt động kinh doanh trong quá khứ. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    814    3    17-06-2024
46    124    4    17-06-2024
2    75    1    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.