Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài " Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động và các thành phân của vốn lưu động ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp thép trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó đưa ra một số đề xuất cho việc quản lý vốn lưu động để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành thép. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.