Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại ở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại ở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình" là hệ thống cơ sở lý luận về kiểm soát chi NSNN đơn vị hành chính sự nghiệp; phân tích làm rõ thực trạng kiểm soát chi NSNN, tìm ra những vấn đề còn hạn chế trong công tác kiểm soát chi NSNN tại Sở giao thông vận tải Quảng Bình; đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách tại Sở giao thông vận tải Quảng Bình. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.