Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Đại học Quảng Nam

Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Đại học Quảng Nam" là nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Trường đại học Quảng Nam. Từ đó rút ra những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác kế toán tại đơn vị; xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Đại học Quảng Nam trong thời gian đến. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    83    2    21-07-2024
109    257    1    21-07-2024
4    90    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.