Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kiểm soát nội bộ công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu của đề tài "Kiểm soát nội bộ công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về KSNB chi đầu tư XDCB tại Ban Quản lý dự án Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi và hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ban Quản lý đầu tư XDCB huyện Hòa Vang; đưa ra mục tiêu, phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    317    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.