Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục của huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục của huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum" là trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN đối với sự nghiệp giáo dục của huyện Ia H’Drai để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN đối với sự nghiệp giáo dục của huyện Ia H’Drai. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    92    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.