Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứ việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Luận văn "Nghiên cứ việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" nghiên cứu nhằm làm rõ phần lý luận về việc vận dụng KTQT trong doanh nghiệp; thông qua kết quả điều tra thực nghiệm, xác định mức độ vận dụng các công vụ KTQT trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, qua đó đề xuất các chính sách phù hợp giúp các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình áp dụng tốt các công cụ KTQT. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    114    2    18-06-2024
63    347    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.