Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường: Đánh giá nguy cơ tai biến môi trường tự nhiên tại khu vực huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai sử dụng các mô hình địa không gian

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường "Đánh giá nguy cơ tai biến môi trường tự nhiên tại khu vực huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai sử dụng các mô hình địa không gian" trình bày các nội dung chính sau: Xác định được các yếu tố nguy cơ gây tai biến môi trường tự nhiên tại khu vực nghiên cứu; Phân tích các dạng tai biến biến môi trường tự nhiên phổ biến tại khu vực, tập trung vào hai dạng tai biến trượt lở và lũ quét/lũ bùn đá; Khoanh vùng nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tự nhiên tại khu vực nghiên cứu huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Nguyễn Quang Minh ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TAI BIẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TẠI KHU VỰC HUYỆN BẢO THẮNG VÀ THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊA KHÔNG GIAN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Hà Nội 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Nguyễn Quang Minh ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TAI BIẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TẠI KHU VỰC HUYỆN BẢO THẮNG VÀ THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊA KHÔNG GIAN Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường Mã sỗ 09520320 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. TS. Nguyễn Quốc Phi 2. TS. Phan Đông Pha Hà Nội 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong Luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội ngày tháng năm 2022 Tác giả luận án Nguyễn Quang Minh ii LỜI CÁM ƠN Luận án được thực hiện tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển Khoa Công nghệ Môi trường Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của . Nguyễn Quốc Phi và . Phan Đông Pha. Trong thời gian hoàn thành luận án nghiên cứu sinh đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình chu đáo của . Nguyễn Quốc Phi và . Phan Đông Pha. Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những sự giúp đỡ đó. Nghiên cứu sinh cũng xin gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Viện Địa chất và Địa vật lý Biển Khoa Công nghệ Môi trường Viện Công nghệ Môi trường Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã động viên khuyến khích và tạo điều kiện để nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học tập. Nghiên cứu sinh cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các quý thầy cô ở cơ sở đào tạo của Khoa Công nghệ Môi trường Viện Công nghệ Môi trường Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Khoa Môi trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã giúp đỡ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    46    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.